Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Kapituła Certyfikująca

Kapituła Certyfikująca rekomenduje do certyfikacji podmioty instytucji certyfikującej w danym województwie.
Kapituła Certyfikująca sprawdza na podstawie oświadczenia lub właściwych dokumentów:
  • formę prawną wnioskującego podmiotu
  • społeczne cele działania podmiotu
  • długość okresu funkcjonowania podmiotu (minimum 6 miesięcy)
  • ekonomiczny wymiar działania podmiotu