Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Przedłużenie

Po roku posługiwania się certyfikatem należy zwrócić się do instytucji certyfikującej o przedłużenie licencji na kolejny rok.