Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Województwo kujawsko-pomorskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Bartkiewiczówny 93
87-100 Toruń
tel. 56 657 14 60
rops@rops.torun.pl
www.rops.torun.pl