Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Województwo lubelskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Zana 38
20-601 Lublin
tel. 81 528 76 50
rops@lubelskie.pl
www.rops.lubelskie.pl