Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Województwo małopolskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
tel. 12 426 88 10
www.es.malopolska.pl