Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Województwo opolskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
tel. 77 44 15 250
www.rops-opole.pl