Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Województwo podkarpackie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
tel. 17 850 83 21
doradcy@rops.rzeszow.pl
www.es.rops.rzeszow.pl