Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Województwo podlaskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. 85 744 72 72
e-mail: rops@rops-bialystok.pl
www.rops-bialystok.pl