Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Województwo śląskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
tel. 32 730 68 83
ilipka@rops-katowice.pl
www.rops-katowice.pl