Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Województwo warmińsko-mazurskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
tel. 89 512 55 46
e-mail: rops@warmia.mazury.pl