Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Województwo zachodniopomorskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
tel. 91 480 72 08
www.rops.wzp.pl