Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Podlaskie certyfikuje

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego do składania wniosków dotyczących certyfikacji Znakiem „Zakup prospołeczny”.

Dokumenty można pobrać ze strony www.rops-bialystok.pl i złożyć do dnia 7 listopada 2014 r.

Osoby wyznaczone do kontaktu:
1. Aneta Filipowicz tel. 85 744 71 71 w. 140 e-mail: aneta.filipowicz@rops-bialystok.pl
2. Marcin Czerwiński tel. 85 744 22 14 wew. 300 e-mail: marcin.czerwinski@rops-bialystok.pl