Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Pierwszy Znak w Lubuskim

18 października 2014 r. podczas Lubuskiego Forum Gospodarczego wręczono pierwszy w województwie lubuskim certyfikat Zakup prospołeczny. Otrzymała go firma Dalej Razem sp. z o.o. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności!
 
Dalej Razem sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem społecznym utworzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” z Zielonej Góry. Spółka powstała dzięki wsparciu duńskich Fundacji VELUX. Ideą założenia firmy jest oferowanie pomocy osobom z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu, zbliżającym się do wieku zawodowego. Wiele osób z autyzmem może i chce pracować. Niestety, nierzadko po zakończeniu edukacji zmuszone są do pozostawania w domu, co rodzi wśród nich frustrację i potęguje poczucie bezsilności. Misją Dalej Razem sp. z o.o. jest umożliwienie dorosłym osobom z autyzmem funkcjonowania w społeczeństwie i stworzenie im warunków do rozwoju poprzez zapewnienie godnej pracy, odpowiadającej ich predyspozycjom i zainteresowaniom. Dzięki temu ci młodzi ludzie mogą wykorzystywać swoje możliwości, realizując się w wybranym zawodzie i pokazując, że osoby z autyzmem również są rzetelnymi oraz wartościowymi pracownikami.
 
W ramach firmy funkcjonuje drukarnia internetowa WYDRUKUJEMY.TO WYDRUKUJEMY.TO jest jednocześnie nazwą sklepu i drukarni, adresem internetowym oraz sloganem reklamowym przedsięwzięcia. W ofercie WYDRUKUJEMY.TO znajdują się między innymi produkty oznaczone znakiem „Zakup Prospołeczny”.
 
Wypracowywany przez spółkę zysk przeznaczony jest na realizację celów statutowych SPOA „Dalej Razem”.