Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Znak zaprezentowany w Warszawie

Podczas konferencji pn. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych. Targi przedsiębiorczości społecznej”, którą 27 listopada zorganizowała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach podsumowania projektu „Pełnosprawna Firma” w Warszawie, został zaprezentowany Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.
 
Na zaproszenie organizatorów Znak „Zakup prospołeczny” zebranym zaprezentował Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Tomasz Mika. Certyfikat potwierdzający jakość produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej, podobnie jak klauzule społeczne, pomaga podmiotom ekonomii społecznej w zdobywaniu nowych klientów i kontrahentów – uwiarygodnia wizerunek podmiotu ekonomii społecznej jako wartościowego partnera biznesowego. Tomasz Mika podkreślał, że oba narzędzia – klauzule społeczne i Znak „Zakup prospołeczny” – są dla PES niezwykle ważne i efektywne, a posługiwanie się nimi daje gwarancję sukcesu.
 
Ponieważ konferencja poświęcona była przede wszystkim klauzulom społecznym, nie mogło zabraknąć wystąpień poświęconych temu właśnie zagadnieniu. Szczegółowo zaprezentowała temat Katarzyna Ołdak-Bułanowska z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych. O trudnościach, jakie napotykają zarówno zamawiający, jak i przedstawiciele firm społecznych opowiedział Tomasz Schimanek.
 
Konferencja miała na celu pokazanie podmiotom ekonomii społecznej, że tak stosowanie klauzul społecznych, jak i posługiwanie się znakiem jakości „Zakup prospołeczny” są dodatkowymi narzędziami, dzięki którym podmioty te zyskują przewagę rynkową nad przedsiębiorstwami prywatnymi.