Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Pierwsze certyfikaty na Podlasiu

5 grudnia br. przyznano pierwsze certyfikaty na Podlasiu. Uroczyste wręczenie odbyło się w Hotelu Trio w Białymstoku podczas seminarium pn. „Idea Ekonomii Społecznej jako element polityki społecznej”.
 
Spotkanie otworzyła Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Rajewska- Nikonowicz, która przywitała wszystkich gości i uczestników seminarium. Moment wręczenia certyfikatów poprzedziły wystąpienia wiceprezesa Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi i członka Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej Tomasza Miki na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych, warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej oraz interpretacji zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 
Znak "Zakup prospołeczny" przyznano pięciu podmiotom ekonomii społecznej: Fundacji Czas Lokalny, Spółdzielni Socjalnej Alexis, Spółdzielni Socjalnej Aurora, Spółdzielni Socjalnej Delta oraz Spółdzielni Socjalnej Netlajt.
Swoją działalność zaprezentowały na forum podlaskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z Białegostoku, Łomży i Suwałk, a także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.