Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Gala ES w Wielkopolsce

8 wielkopolskich spółdzielni socjalnych otrzymało w czwartek 18 grudnia br. certyfikat „Zakup prospołeczny”. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w zabytkowych wnętrzach Bazaru Poznańskiego i stanowiło punkt kulminacyjny spotkania dotyczącego promocji ekonomii społecznej w Wielkopolsce.

Spotkanie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa otworzył prezes Fundacji Andrzej Markiewicz oraz Monika Zembrzycka z ROPS, którzy zgodnie podkreślali istotną rolę promocji ekonomii społecznej w upowszechnianiu tej idei w społeczeństwie. Następnie Aleksandra Andrzejewska i Tomasz Mika omówili miejsce promocji ES z perspektywy krajowej oraz regionalnej. Podsumowano realizowany przez ROPS projekt pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” oraz kampanię promocyjno-informacyjną „Ekonomia społeczna – liczą się ludzie”. Platformę sprzedażową „Market Społeczny” omówiła Justyna Ochędzan z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej ZOP.

Uroczyste przyznanie certyfikatów „Zakup prospołeczny” poprzedziła prezentacja idei certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej. O wręczenie wyróżnień poproszeni zostali: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Maria Sowińska, Kierownik Działu Koordynacji Integracji Społecznej w ROPS Monika Zembrzycka, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Przemysław Piechocki oraz Prezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Andrzej Markiewicz. Już po chwili Jarocińska Spółdzielnia Socjalna, Spółdzielnia Socjalna Arka z Gostynia,  Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres ze Słupcy, Spółdzielnia Socjalna Kazimierzanka z Kazimierza Biskupiego, Spółdzielnia Socjalna Lepart z Kalisza, Spółdzielnia Socjalna Paidi z Pleszewa, Spółdzielnia Socjalna Poznanianka z Poznania oraz Spółdzielnia Socjalna Razem do Sukcesu z Kramska dołączyły do grona 15 wyróżnionych do tej pory Znakiem Zakup prospołeczny w Wielkopolsce firm społecznych. Tym samym Wielkopolska stała się liderem pod względem ilości wyróżnionych podmiotów wśród województw, które wdrożyły już Znak „Zakup prospołeczny”.

Oprócz reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych w spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele lokalnych władz, które włączają się aktywnie w powstawanie przedsiębiorstw społecznych w swoich regionach.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zdjęć wykonanych na potrzeby kampanii pn. „Ekonomia społeczna – liczą się ludzie”, a w świąteczną atmosferę wprowadziły zgromadzonych gości kolędy w wykonaniu Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji.