Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

II spotkanie instytucji certyfikujących

W dniach 7–9 grudnia 2015 r. w podpoznańskim Dymaczewie miało miejsce II spotkanie dyskusyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli instytucji certyfikujących Znakiem „Zakup prospołeczny”. Celem tego spotkania było omówienie najważniejszych zagadnień związanych z prowadzeniem certyfikacji, wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dobrych praktyk. Przedyskutowano również rolę regionalnych ośrodków polityki społecznej w upowszechnianiu ekonomii społecznej.
Organizatorami spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Spotkanie odbyło się  w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pt. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.