Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Certyfikacja w kujawsko-pomorskim

W dniu 13 maja 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” w województwie kujawsko-pomorskim. Wydarzenie miało miejsce podczas forum pt. „Innowacje społeczne szansą na rozwój społeczny i terytorialny Województwa Kujawsko–Pomorskiego” w ramach Festynu Regionalnego „Majówka z gęsiną” objętego Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Pana Piotra Całbeckiego oraz Starosty Inowrocławskiego Pana Tadeusza Majewskiego.

W forum uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych i podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem wsparcia ekonomii społecznej, który powstanie w naszym województwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działania wspomagające podmioty ekonomii społecznej realizować będą Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, jako regionalny koordynator wsparcia, oraz Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Funkcjonowanie ekonomi społecznej w praktyce przedstawiły instytucje i organizacje, które działają na codzień w tym obszarze. Uczestnicy forum zapoznali się z rolą centrum integracji społecznej w budowaniu kapitału społecznego, a także otrzymali informację nt. możliwości chowu przyzagrodowego polskiej gęsi białej, jako innowacji społecznej w zakresie aktywizacji osób z terenów wiejskich. Perspektywy współpracy samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej przedstawił Wójt Gminy Inowrocław.

Znakiem „Zakup Prospołeczny” wyróżniono trzy podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatu inowrocławskiego:
1. Spółdzielnia Socjalna „Twoje smaki”
2. Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi
3. Inowrocławska Spółdzielnia Socjalna

Forum zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Fundacją Ekspert-Kujawy oraz Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.