Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Lubelskie certyfikuje!

Produkty i usługi wytwarzane w ramach przedsiębiorczości społecznej na terenie woj. lubelskiego będą mogły otrzymać certyfikat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”. Jest on przyznawany przedsiębiorstwom wyróżniającym się dobrą jakością produktów oraz odpowiednim wykorzystaniem potencjału społecznego.
 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie podpisał umowę sublicencyjną z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa. Umowa ta umożliwia certyfikację produktów i usług wytworzonych przez przedsiębiorstwa społeczne z województwa lubelskiego.
Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie Znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.
Znak daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym podejmowanie ważnych społecznych decyzji. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest, i powinien być, dodatkowym bodźcem.
O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego ES „Zakup prospołeczny”. Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
Wniosek oraz ankietę należy złożyć do podmiotu zajmującego się certyfikacją, tj. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin. Nadanie Znaku następuje na podstawie rekomendacji Społecznej Kapituły Certyfikującej.