Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Prospołeczne Świętokrzyskie!

Rusza certyfikacja znakiem jakości Zakup Prospołeczny podmiotów ekonomii społecznej w woj. świętokrzyskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego do składania wniosków dotyczących certyfikacji znakiem jakości „Zakup Prospołeczny”.
Informacje na stronie www.sejmik.kielce.pl, www.es.umws.pl, oraz pod numerem telefonu 41 342 12 42.