Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Pierwsze certyfikaty w woj. podkarpackim!

W dniu 27 października 2016 roku w Hotelu Ambasadorskim w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala, podczas której nastąpiło wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. Gala była również podsumowaniem konkursu, który zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Lider ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”. W uroczystości udział wzięli przedsiębiorcy społeczni, przedstawiciele władz lokalnych, Samorządu Wojewódzkiego Podkarpackiego oraz organizacji pozarządowych.

Galę otworzył Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka.

Znakiem „Zakup prospołeczny” w województwie podkarpackim zostało wyróżnionych 6 podmiotów ekonomii społecznej:

  1. Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka”, 
  2. Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, 
  3. Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień”, 
  4. Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia”, 
  5. Spółdzielnia Socjalna „Siedlisko” 
  6. Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.
Wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny” poprzedziła prelekcja Wiceprezesa Zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Tomasza Miki, który przybliżył cel istnienia Znaku, historię jego opracowania. Pokazał korzyści, jakie płyną dla podmiotu posiadającego Znak – narzędzie wspierające i promujące podmiot. Certyfikaty wręczyli Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Przewodniczący Podkarpackiej Kapituły Certyfikującej Znakiem „Zakup prospołeczny” oraz Tomasza Mika.

Uroczystość uświetniły występy wokalistów z Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Pragniemy również, aby gala stała się świętem ekonomii społecznej i momentem uwieńczenia wysiłków i pracy przy budowaniu sektora ekonomii społecznej na Podkarpaciu.

Galę zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.