Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Certyfikowane PES w Świętokrzyskim

Podczas Świętokrzyskich Targów Ekonomii Społecznej zostały wręczone certyfikaty - znak ekonomii społecznej "Zakup prospołeczny" czterem podmiotom:
1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie
2. Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej
3. Fundacja „Pomocna Dłoń” z Ostrowca Św.
4. Fundacja "Możesz Więcej" z Bilczy.

Więcej informacji: www.sejmik.kielce.pl