Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Kolejne certyfikaty w Wielkopolsce

15 grudnia w Hotelu Bazar w Poznaniu miała miejsce kolejna gala wręczenia certyfikatów „Zakup prospołeczny”. Znakiem wyróżniono siedem podmiotów: Dobą Spółdzielnię Socjalną z Poznania, Spółdzielnię Socjalną Aktywni z Koła, Spółdzielnię Socjalną „Wspólny Stół” z Poznania, Spółdzielnię Socjalną Tuderos z Konina, Spółdzielnię Socjalną Marten z Odolanowa, Spółdzielnię Socjalną „Wspólny Sukces” z Wągrowca oraz Diakonijną Spółkę Zatrudnienia z Kwilcza.

Gości przywitała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandra Kowalska. Podkreślała, że wyróżnienie Znakiem kolejnych podmiotów ekonomii społecznej i ich produktów i usług świadczy nie tylko o rozwoju ekonomii społecznej w Wielkopolsce, ale przede wszystkim o wysokiej jakości, którą oferują te podmioty klientom, coraz efektywniej konkurując z przedsiębiorstwami komercyjnymi. Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Tomasz Mika przedstawił historię powstania Znaku, cel jego istnienia. Pokazał, jak idea prospołecznych zakupów obejmuje kolejne regiony w Polsce.

O działalności wyróżnianych podmiotów ekonomii społecznej zebrani goście mieli okazję usłyszeć od samych przedstawicieli tychże podmiotów. Rozmowy z prezesami firm społecznych przeprowadził Wojciech Załustowicz. W wypowiedziach kładziono nacisk przede wszystkim na społeczny aspekt działalności podmiotów, wysoką jakość produktów i usług oraz perspektywy rozwoju. Głównym punktem gali było wręczenie certyfikatów „Zakup prospołeczny”. Certyfikaty wręczyli Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Anna Skupień, Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Mariola Kasprzyk oraz Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Tomasz Mika.

Uroczystość wręczenia certyfikatów „Zakup prospołeczny” uświetnił występ kwartetu smyczkowego „Novi String Quartet”.

Galę zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.