Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Certyfikcja w Olsztynie

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Olsztynie w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną odbyła się regionalna konferencja pt. „Budowanie marki ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur” zorganizowana w ramach Projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”. Konferencję uroczyście otworzyła Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, która podkreśliła najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

Podczas konferencji przyznano i oficjalnie wręczono Znak Promocyjny Zakup prospołeczny czterem podmiotom ekonomii społecznej tj.: Spółdzielni Socjalnej PRODEKOR z Gronowa Górnego oraz Przedsiębiorstwu Społecznemu Spółdzielni Socjalnej "Lepiej" z Miłek. Na uwagę zasługuje fakt, iż po raz pierwszy w województwie o nadanie Znaku Promocyjnego ubiegały się i jednocześnie otrzymały Zakłady Aktywności Zawodowej tj.:

  • Piski Zakład Aktywności Zawodowej „WIEŻA”
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu

Ponadto Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej przedłużyła okres certyfikacji Znakiem "Zakup prospołeczny" dwóm podmiotom ekonomii społecznej tj.: Spółdzielni Socjalnej „Studio Komercja” z Olsztyna oraz Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” z Korsz.

W konferencji udział wzięło ponad 120 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy, reprezentantów podmiotów reintegracyjnych, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.

Dariusz Jóźwiak