Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

Zgodnie z § 1 pkt 5 a i b Aneksu do umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” z dnia 01.06.2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż w dniach 8-9 września 2017 r. na Rynku Starego Miasta przed Trybunałem Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Tegoroczne Targi były imprezą towarzyszącą IX edycji Europejskiego Festiwalu Smaków połączonego z obchodami 700-lecia Miasta Lublina. Wzięło w nich udział 32 wystawców z całego regionu, w tym spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, ZAZ-y, WTZ-ty, organizacje pozarządowe. Targi były okazją do zapoznania się z ofertą lubelskich przedsiębiorstw społecznych oraz spotkania z praktykami i ekspertami w zakresie ekonomii społecznej. Na prezentowanych stoiskach można było znaleźć produkty wytworzone przez osoby niepełnosprawne, bezdomne czy długotrwale bezrobotne, a także produkty regionalne
z różnych zakątków Lubelszczyzny. Formuła Targów umożliwiła Lublinianom i turystom odwiedzającym Stare Miasto wsparcie działalności prezentujących się podmiotów ekonomii społecznej poprzez zakup wyjątkowych, niepowtarzanych wyrobów. Na stoisku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie można było zapoznać się z ideą ekonomii społecznej oraz znakiem jakości produktów i usług wytwarzanych przez pomioty ekonomii społecznej „Zakup prospołeczny”.

Wśród odwiedzających Targi przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami dotyczące wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, a zwieńczeniem organizowanego wydarzenia był koncert zespołu Lolo Ferari. Krótka relacja i zdjęcia z Targów Ekonomii Społecznej znajdują się na stronie ROPS: http://rops.lubelskie.pl/2017/09/targi-ekonomii-spolecznej-w-lublinie-2/.