Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Wręczenie w kujawsko-pomorskim

Już po raz czwarty w województwie kujawsko-pomorskim wręczone zostały certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 3 października 2017 w Toruniu podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej. Certyfikaty wręczyli: Pan Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Krystyna Żejmo-Wysocka – Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej oraz Pan Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Celem tegorocznego Forum było upowszechnianie idei ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi w zakresie integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych, w szczególności młodych ludzi na rynku pracy. W trakcie konferencji Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki wręczył wyróżnienia specjalne dla osób, instytucji i samorządów wyróżniających się w tej dziedzinie.

W ramach popularyzacji dobrych praktyk zaprezentowane zostały przykłady tych idei biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, które mogą zainteresować ludzi młodych. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zapoznania się z różnymi produktami i usługami oferowanymi przez podmioty ekonomii społecznej na Targach Podmiotów Ekonomii Społecznej.
Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz świata nauki i biznesu.

Dotychczas certyfikat „Zakup Prospołeczny” w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało 15 podmiotów. W dniu 3 października 2017 r. dołączyło do nich 5 kolejnych. Ponadto 3 podmioty certyfikowane w latach ubiegłych uzyskały prawo posługiwania się znakiem „Zakup Prospołeczny” na kolejne oferowane przez siebie usługi.

Podmioty wyróżnione podczas Forum po raz pierwszy:
1. Fundacja Aktywizacji i Integracji w Nowem
2. Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” w Łasinie
3. Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy
4. Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
5. Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Podmioty wyróżnione podczas Forum po raz drugi:
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi
2. Centrum Integracji Społecznej w Łojewie
3. Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” w Lubiczu

Patronat honorowy nad Forum oraz certyfikacją podmiotów ekonomii społecznej znakiem „Zakup Prospołeczny” objął Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej było jednym z elementów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.