Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Gala wręczenia certyfikatów

Zgodnie z § 1 pkt 5 a i b Aneksu do umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku ekonomii społecznej „Zakup Prospołeczny” z dnia 01.06.2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, iż 26 czerwca 2017 w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” po raz kolejny odbyła się uroczysta Gala wręczenia certyfikatów „Zakup prospołeczny” w województwie lubelskim. Lubelska Kapituła Certyfikująca przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  w Lublinie w tym roku wyróżniła oraz uhonorowała certyfikatami 5 podmiotów ekonomii społecznej: Spółdzielnię Socjalną Vita Solis w Łowczej Kolonii, Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. „Dom Nasutów” w Nasutowie, Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Spółdzielnię Socjalną Promyk Nadziei w Krzywdzie, Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie. Ponadto Lubelska Kapituła Certyfikująca przedłużyła możliwość korzystania ze znaku 7 podmiotom wyróżnionym w poprzednich latach.

Podmioty ekonomii społecznej które w tym roku otrzymały certyfikat „Zakup prospołeczny”:

1. Spółdzielnia Socjalna Vita Solis Łowcza Kolonia otrzymała certyfikat w kategorii usługa – gastronomia/catering.

Spółdzielnia Socjalna Vita Solis została założona przez osoby długotrwale bezrobotne pod  koniec 2012 r. Do jej celów należy aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez ich zatrudnienie. Spółdzielnia zajmuje się głównie cateringiem oraz produkcją wyrobów garmażeryjnych. Ponadto prowadzi również sklepik szkolny w Zespole Szkół w Sawinie.

Adres: Łowcza Kolonia 39, 22-107 Sawin; tel.: 669-005-603

2. Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Dom Nasutów Sp. Z o. o. w Nasutowie otrzymało certyfikat w kategorii usługa – warsztaty dekoracji potraw „Nasutowski carving”.

Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Dom Nasutów Sp. Z o. o. działa jako spółka z o. o. od września 2007 r. Przedsiębiorstwo organizuje szkolenia i praktyki zawodowe oraz imprezy okolicznościowe, oferuje także usługi cateringowe i noclegowe.

Adres: Nasutów 98A, 21-025 Niemce; tel.: (81) 7567901

3. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej otrzymał certyfikat w kategorii usługa – gastronomia/catering.

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej powstał w grudniu 2006 r. i mieści się w budynku Szpitala Powiatowego w Łęcznej. Zakład angażuje się w działanie i aktywność zawodową osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, w związku z czym 2/3 osób zatrudnionych w Zakładzie stanowią osoby niepełnosprawne. Zakład specjalizuje się w organizacji imprez cateringowych oraz posiada salę wyposażoną w sprzęt multimedialny w której organizowane są szkolenia, konferencje czy inne imprezy połączone z degustacją potraw.

Adres: ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna; tel.: (81)7522920

4. Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie, Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie otrzymał certyfikat w kategorii usługa – utrzymanie czystości.

Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie. Zakład swoją działalność rozpoczął 1 października 2015 r. Praca w Zakładzie umożliwia zdobywanie umiejętności, wiedzy potrzebnej do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez osoby niepełnosprawne. Zakład prowadzi działalność gospodarczą o charakterze wytwórczo-usługowym w zakresie: szycia ręcznego i maszynowego, sprzątania obiektów biurowych, handlowych, usługowych, komunalnych, przemysłowych oraz terenów zewnętrznych.

Adres: ul. Staropijarska 3, 21-400 Łuków; tel.: (25)7981748

5. Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” w Krzywdzie otrzymała certyfikat w kategorii usługa – catering.

Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” została utworzona w listopadzie w 2014 r. Spółdzielnia świadczy m.in. usługi cateringowe, porządkowe i remontowe.

Adres: ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda; tel.: 500522643

Podmioty ekonomii społecznej którym w tym roku przedłużono certyfikat „Zakup prospołeczny”:

1. Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie któremu przedłużono certyfikat w kategorii produkt - olejki, mydełka, herbata rumiankowa oraz kategorii usługa - wiejskie SPA, zielona szkoła i jednodniowe wycieczki.

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie powstało 18 maja 2001 r., natomiast swoją działalność jako podmiot ekonomii społecznej prowadzi od czerwca 2004 r. Misją Stowarzyszenia jest rozwój przedsiębiorczości w oparciu o dziedzictwo kultury i zasoby środowiska naturalnego. Przedmiotem działalności są usługi edukacyjne, wypoczynkowe i turystyczne oraz wytwarzanie takich produktów jak: naturalne mydełka, olejki i herbatki rumiankowe.  

Adres: Hołowno 66, 21-222 Podedwórze; tel.: 695993378

2. Nasutowskie Przedsiębiorstwo Społeczne Dom Nasutów Sp. Z o. o. któremu przedłużono certyfikat w kategorii produkt - „Zawijas nasutowski” oraz kategorii usługa - „Edukacja gra historyczna powstańcza potyczka 63” – warsztaty edukacyjne.

3. Spółdzielnia Socjalna P.W. Emaus której przedłużono certyfikat w kategorii produkt - przystanek „Emaus”, przystanek „Borzechów”, ławki betonowe i metalowe, kosz na śmieci, stół betonowy „Hoka Hey” oraz kategorii usługa - usługa gastronomiczna.

Spółdzielnia Socjalna P.W. Emaus powstała 9 listopada 2012 r. Celem Spółdzielni jest społeczna i zawodowa reintegracja jej członków. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków oraz działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług stolarskich, ślusarsko – spawalniczych, produkcji wyrobów z betonu oraz małej gastronomii.

Adres: Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin; tel.: (81)5119131

4. Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres (Bialskie Cuda)  której przedłużono certyfikat w kategorii produkt - pościel dla dzieci i dorosłych, tekstylne zabawki, akcesoria wystroju wnętrz, gadżety reklamowe ręcznie wykonane oraz kategorii usługa - usługi hafciarskie, warsztaty rękodzieła.

Bialska Spółdzielnia Socjalna Progres (Bialskie Cuda) swoją działalność rozpoczęła w styczniu 2013 r. Beneficjentami działań Spółdzielni są kobiety wykluczone społecznie, które znajduję w niej zatrudnienie ale również dzieci i młodzież, dorośli, lokalni przedsiębiorcy oraz osadzeni w zakładzie karnym. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w szyciu bielizny pościelowej, zabawek, akcesoriów dziecięcych i wyposażenia wnętrz, gadżetów reklamowych.

Adres: ul. Warszawska 6, 21-500 Biała Podlaska; tel.: 533247707

5. Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie której przedłużono certyfikat w kategorii produkt – części elektrotechniczne i motoryzacyjne. Firma LSN Lublin prowadzi działalność od 1945 roku. Jest producentem wyrobów elektrotechnicznych i motoryzacyjnych. Produkcja realizowana jest w dwóch zakładach produkcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 12 tys. m. kw.  Obecnie w LSN LUBLIN pracuje ok 200 osób.

Adres: ul. B. Głowackiego 35, 20-060 Lublin; tel.: 81 442-75-20

6. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” Zakład Aktywności Zawodowej któremu przedłużono certyfikat w kategorii usługa – catering Santiago Cafe.

Zakład Aktywności Zawodowej istnieje od 2009 r. Jest pierwszym tego typu zakładem w Lublinie. Zatrudnia 54 osoby niepełnosprawne w następujących formach działalności:

      • Kawiarnia Santiago Cafe – zabytkowa plebania z XVIII w. przy ul. Głuskiej 145 dla 55 gości
      • Kuchnia – catering – produkcja posiłków z dowozem do klienta – przy ul. Głuskiej 138
      • Usługi utrzymania czystości – pielęgnacja terenów zielonych, odśnieżanie itp.

Adres: Kawiarnia Santiago Cafe ul. Głuska 145, 20-385 Lublin; tel.: 81 75 195 01

7. Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono” Sp. Z o. o. któremu przedłużono certyfikat w kategorii usługa – wyroby garmażeryjne, catering.

Przedsiębiorstwo Społeczne "ProBono" Sp. z o.o. zostało założone przez Stowarzyszenie Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Lublinie w październiku 2012 r. Zostało ono powołane do życia, by swoimi działaniami wspierać Stowarzyszenie. Przedsiębiorstwo Społeczne "ProBono" Sp. z o.o. działa w duchu ekonomii społecznej – zyskiem jest wszystko to, co wspiera ludzi, pomaga im, a dopiero w drugiej kolejności wpływy finansowe. Pracownikami Przedsiębiorstwa Społecznego są w większości osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. ProBono działa w branży gastronomicznej – wytwarza i sprzedaje wyroby klientom indywidualnym (w Mensa Academica przy al. Racławickich 14 oraz Barze Mieszczańskim mieszczącym się przy ul. Zielonej 3). Zaopatruje ponadto swoimi wyrobami hotele, sklepy spożywcze, barki szkolne oraz inne punkty gastronomiczne.

Adres: ul. Zielona 3, 20-082 Lublin; tel.: 882 919 139

Krótka relacja i zdjęcia z Gali wręczenia certyfikatów „Zakup prospołeczny”  znajdują się na stronie ROPS: http://rops.lubelskie.pl/2017/07/gala-wreczenia-certyfikatow-znaku-promocyjnego-ekonomii-spolecznej-zakup-prospoleczny-2/