Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Nowe certyfikaty w województwie śląskim

NOWE CERTYFIKATY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
 
19 października 2017 r. zostały podpisane umowy sublicencyjne na przyznanie znaku “Zakup prospołeczny” kolejnym podmiotom ekonomii społecznej z województwa śląskiego. Certyfikaty otrzymały:
  • Fundacja „Cała Naprzód”  (ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice) na Niedzielną Ligę Futsalu,
  • Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że bus” (ul. Legionów 50 a, 42-202 Częstochowa) na usługę transportową osób niepełnosprawnych.
Uroczyste wręczenie certyfikatów przez Dyrektor ROPS – Bożenę Borowiec oraz przedstawicielki Śląskiej Kapituły Certyfikującej - dr Martynę Wronkę-Pośpiech i dr Lucynę Poniatowską odbyło się podczas sesji panelowej pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” współorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.
Certyfikat w imieniu Fundacji „Cała Naprzód” odebrał jej Dyrektor - Łukasz Gorczyński, a z ramienia Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że bus” Waldemar Koćwin – Prezes Zarządu wraz z Tomaszem Wypartem – Członkiem Zarządu.
 
Kongres jest największym spotkaniem sektora MŚP w Europie, na które składają się liczne sesje panelowe, warsztaty, spotkania z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz ekspertami z kraju i zagranicy. Panel „Społeczna odpowiedzialność biznesu a przedsiębiorczość społeczna” był poświęcony m.in. kwestiom współpracy koncepcyjnej, wspólnemu budowaniu strategii CSR, współpracy „klasycznego” biznesu i przedsiębiorstw społecznych, w tym dobrym praktykom, barierom i wyzwaniom, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych pod kątem zapotrzebowania „klasycznego” biznesu. Oprócz sesji panelowej połączonej z uroczystością wręczenia certyfikatów, ROPS promował „Śląską ekonomię społeczną” podczas towarzyszących kongresowi Targów Biznes Expo na stoisku, o którego ekspozycję zadbały podmioty ekonomii społecznej z regionu.  Udział w kongresie był jednym z działań projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.