Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Pierwsze certyfikaty w Lublinie

Momentem, na który wszyscy tego dnia czekali z niecierpliwością, była uroczysta gala nadania Znaku „Zakup prospołeczny” zorganizowana w Teatrze Starym w Lublinie. Przybyło na nią wielu gości – przedstawicieli samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej.

Galę poprowadziła prezenterka TVP Anna Duda-Ziętek, która mówiąc o ekonomii społecznej, podkreślała, ważną rolę pełni ona w procesie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. O ekonomii społecznej trzeba mówić, trzeba ją skutecznie promować, by móc efektywnie wspierać jej rozwój. Pomaga w tym niewątpliwie Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”, który właśnie trafił do województwa lubelskiego.

Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Tomasz Mika dokonał krótkiej prezentacji idei Znaku, podkreślając wielokrotnie, że „Zakup prospołeczny” jest narzędziem wspierającym i promującym podmioty ekonomii społecznej. Pozwala podmiotom budować czy też wzmacniać swoją pozycję na rynku. Życząc podmiotom ekonomii społecznej wielu sukcesów rynkowych oraz podkreślając, że „Zakup prospołeczny” ma służyć integracji środowiska ekonomii społecznej w województwie, zakończył prezentację. Tomasz Mika przekazał następnie symboliczny certyfikat potwierdzający prawo do przyznawania Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie. Certyfikat odebrali Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Marszałek Tomasz Pękalski oraz Dyrektor ROPS Aleksandra Warmińska. Tym samym województwo lubelskie stało się ósmym już regionem, w którym działa regionalna instytucja certyfikująca.

W końcu przyszła kolej na przekazanie certyfikatów „Zakup prospołeczny” pierwszym podmiotom w województwie lubelskim. Wyróżnione zostały następujące podmioty i ich produkty i usługi:

  • Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego – Zakład Pracy Chronionej oraz produkty: części elektrotechniczne i motoryzacyjne;
  • Przedsiębiorstwo Społeczne „ProBono” Sp. z o.o. oraz wyroby garmażeryjne i usługi cateringowe;
  • Zakład Aktywności Zawodowej „Misericordia” oraz usługa cateringowa Santiago Cafe.

Certyfikaty oraz statuetki ze Znakiem „Zakup prospołeczny” wręczyli przedstawicielom wyróżnionych podmiotów Dyrektor ROPS Aleksandra Warmińska oraz Marszałek Tomasz Pękalski.

Galę uświetnił występ klawesynisty Dominika Mielki oraz Lubelskiej Federacji Bardów.

Organizatorem gali był Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach Zapytania Ofertowego.

Z niecierpliwością czekamy na wieści o kolejnych certyfikacjach w lubelskim, a podmiotom już wyróżnionym życzymy samych sukcesów!