Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Certyfikacja w warmińsko-mazurskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza lokalne podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o przyznanie Znaku "Zakup prospołeczny". Nabór trwa do 26 września.

Więcej informacji na temat certyfikacji w województwie warmińsko-mazurskim: www.warmia.mazury.pl/