Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Aktualności

Zjazd w Środzie Wlkp.

W dniach 6-8 października br. odbyło się w Środzie Wielkopolskiej spotkanie dyskusyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Profesjonalizacja instytucji certyfikujących i wspierających Zakup prospołeczny” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, która stworzyła Znak Zakup prospołeczny.