Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

O Projekcie

Projekt Profesjonalizacja instytucji certyfikujących i wspierających „Zakup prospołeczny” realizowany jest przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Głównym jego celem jest wymiana doświadczeń i podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji przyznających Znak „Zakup prospołeczny” i wspierających certyfikację z terenu ośmiu województw przede wszystkim w zakresie skutecznego marketingu i promocji ekonomii społecznej.

W ramach projektu zostaną wypracowane narzędzia promocyjne i marketingowe oraz podręcznik zawierający know-how skutecznego promowania „Zakupu prospołecznego”. Fundacja  przekaże wypracowane pakiety informacyjne instytucjom certyfikującym i wspierającym certyfikację. Dla przedstawicieli tych jednostek zostanie zorganizowane 3-dniowe spotkanie dyskusyjno-szkoleniowe, na które zostaną zaproszeni m.in. ekspert ds. marketingu społecznego i ekonomii społecznej, praktycy zajmujący się tworzeniem i wdrażaniem regionalnych strategii rozwoju ekonomii społecznej. W spotkaniu uczestniczyć będą również osoby reprezentujące wybrane podmioty ekonomii społecznej wyróżnione Znakiem „Zakup prospołeczny”. Przedstawiciele PES zaprezentują dobre praktyki wykorzystywania Znaku, które pomogły im w osiągnięciu sukcesu biznesowego.

Projekt Profesjonalizacja instytucji certyfikujących i wspierających „Zakup prospołeczny” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.