Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Fundacja Bractwo Bartne, województwo: podlaskie

Fundacja Bractwo Bartne
Branża: warsztaty bartnicze

Bractwo Bartne działa na terenie Puszczy Augustowskiej od 2013 r. jako grupa nieformalna, natomiast od 24 lipca 2015 r. jako fundacja, skupiając kilkanaście osób zaangażowanych w przywracanie bartnictwa w północno-wschodniej Polsce. Swoje działania prowadzi niezależnie od projektów Lasów Państwowych, choć w pełnym porozumieniu z poszczególnymi Nadleśnictwami i innymi instytucjami, na których terenie zakłada barcie i kłody bartne. Fundacja prowadzi działania na rzecz leśnych ekosystemów, kultywuje tradycję poszanowania przyrody i życia w zgodzie z naturą oraz pamięć i przybliżanie historii przodków.

Podmiot wspomaga zakładanie nowych barci nie tylko w regionie, ale również i całej Polsce, na Łotwie oraz Białorusi. Podmiot prowadzi także działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Prowadzi także działalność edukacyjną, naukową oraz wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja swoje cele realizuje poprzez organizację szkoleń, warsztatów i lekcji, wymianę doświadczeń i współpracę z osobami zaangażowanymi w bartnictwo w innych częściach kraju oraz poza jego granicami.