Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Fundacja Dom Pokoju, województwo: dolnośląskie

Fundacja Dom Pokoju
Branża: produkcja podpałki ekologicznej

Fundacja Dom pokoju powstała w 2005r. Celem działań Fundacji jest tworzenie warunków i inspirowanie do dialogu oraz samodzielne i aktywne życie wszystkich obywateli w świadomych i przyjaznych lokalnych społecznościach. Istotą działań Fundacji jest diagnoza potrzeb lokalnych i branżowych, animacja współpracy międzysektorowej i dialogu na różnych poziomach, wspieranie inicjatyw oddolnych oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Organizacja prowadzi działalność prospołeczną, badawczą oraz edukacyjną – oferującą nowoczesne rozwiązania systemowe dla szkół i instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych oraz dla biznesu. Fundacja funkcjonuje w dwóch obszarach: Edukacji dla Pokoju i Nadodrze – Łokietka 5 Infopunkt. W pracy w każdym z naszych działów uwzględniają dialog międzykulturowy, dialog międzypokoleniowy, równości szans oraz multilevel governance.

Usługa Certyfikowana:

Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych
Zarzadzanie konfliktem i mediacje

Kontakt:

Fundacja Dom Pokoju
ul. Wł. Łokietka 5/1, 50-243 Wrocław
tel./faks.: 883 047 310
mail: dompokoju@dompokoju.org
www: http://www.dompokoju.org/; https://www.facebook.com/dompokoju/?ref=br_rs