Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Fundacja Inicjatyw Społecznych, województwo: warmińsko-mazurskie

Fundacja Inicjatyw Społecznych
Branża: szkolenia

Data rejestracji FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE w Krajowym Rejestrze Sądowym 10.03.2006 r.

W ramach społecznych celów działania Fundacji Inicjatyw Społecznych prowadzona jest działalność:
• Oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów;
• Działalność wychowawcza;
• Działalność szkoleniowa;
• Działalność kulturalna i rozrywkowa;
• Działalność dobroczynna i opiekuńcza;
• Działalność polegająca na ochronie zdrowia
• i pomocy społecznej;
• Działalność międzynarodowa w zakresie działalności społecznie użytecznej;
• Działalność w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz promowania ratownictwa;
• Działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
• Działalność polegająca na świadczeniu pomocy prawnej;
• Działalność wspierająca powstawanie i rozwój działalności gospodarczej;
• Działalność w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością i osób bezrobotnych;
• Działalność polegająca na realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej;
• Działalność polegająca na wspieraniu różnorodnych form aktywności i społecznej

Produkty zgłoszone do certyfikacji:
1. Szkolenia prowadzone przez Fundację Inicjatyw Społecznych.
2. Usługi zabezpieczenia medycznego, pokazów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Fundacja Inicjatyw Społecznych
ul. Grota Roweckiego 27, lok. 47
Olsztyn
tel. 89 523 75 84
e-mail: fis@fis.org.pl