Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Fundacja „Supersprawni", województwo: wielkopolskie

Fundacja „Supersprawni"
Branża: opieka nad dziećmi, rehabilitacja

Fundacja prowadzi trzy podstawowe działalności: żłobek integracyjny, przedszkole specjalne, rehabilitację dzieci. Wszystkie działania skierowane są głównie do dzieci (rodziców dzieci) z niepełnosprawnością, z zaburzeniami rozwojowymi bądź wadami genetycznymi w wieku od urodzenia do ukończenia obowiązku przedszkolnego. Żłobek integracyjny SUPERSPRAWNI to placówka przystosowana do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami oraz zaburzeniami rozwojowymi. Przedszkole specjalne – przystosowane jest dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku od 2,5 do 8 lat.

Terapia w przedszkolu oparta jest na indywidualnych potrzebach dziecka i dostosowana jest do jego możliwości rozwojowych. W trakcie edukacji przedszkolnej wykorzystywane są różnorodne narzędzia, formy i metody terapeutyczne.

Rehabilitacja – Fundacja posiada nowo wyposażoną salę rehabilitacyjną z wszelkimi potrzebnymi akcesoriami do pracy z dziećmi. Znaleźć tutaj można kabinę do integracji sensorycznej, stoły do masażu i terapii, wałki, piłki, urządzenia wysoko wyspecjalizowane np. pionizatory czy HKAFO. Wyspecjalizowana kadra pracuje z najbardziej wymagającymi dziećmi.

 

Fundacja „Supersprawni” 
ul. Jasna Rola 36D/15,Poznań
tel. 666 12 85 69
biuro@supersprawni.pl

www.supersprawni.pl