Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

KREOLIA, województwo: warmińsko-mazurskie

KREOLIA
Branża: animacje, organizacja imprez

Fundacja prowadzi następujące działania:

  • Działalność edukacyjna - Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach - dzieci z terenu Gminy Świętajno, Szczytno i miasta Szczytno;
  • Działalność z zakresu edukacji artystyczno-kulturalnej - Kuźnia Talentów - dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Szczycieńskiego; Chór „Pasjonata” ze Świętajna - osoby dorosłe, w tym seniorzy z terenu Powiatu Szczycieńskiego; Chór „In Tempo” dla osób dorosłych z terenu Gminy Wielbark; warsztaty rękodzielnicze (ceramiczne, tkackie, decoupage, renowacja mebli, wyrób świeczek) oraz w zakresie sztuk plastycznych (malarstwo, rzeźba, batik itp.) dla wszystkich chętnych osób ze wszystkich grup wiekowych;
  • Działalność kulturalna - Centrum Kreatywności z działaniami polegającymi na organizacji wydarzeń kulturalnych (konkursy, festiwale- Powiatowy Festiwal Młodych Talentów - dzieci; Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych-dzieci z terenu województwa Warmińsko- Mazurskiego, koncerty m.in. Lato Artystyczne w Kreolii - wszystkie grupy wiekowe, organizacja cyklicznego wydarzenia „Miesiąc Miesiącem Chóralnym w Kreolii”- wszystkie grupy wiekowe, Ogólnopolski Otwarty Turniej Chórów „O Miecz Juranda” - wszystkie grupy wiekowe; Artystyczne Spotkania z Ekologią „Na Trawie”- wszystkie grupy wiekowe;
  • Działalność wspierająca organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Szczycieńskiego - organizacja targów, seminariów, szkoleń, warsztatów i spotkań środowiska NGO;

Certyfikat został przyznany na następujące usługi:

  1. Kuźnia Talentów- sieć placówek działających w zakresie edukacji artystycznokulturalnej na terenie Powiatu Szczycieńskiego;
  2. Wioska Tematyczna Wioska Sztuki-Jerutki;
  3. Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja“ w Jerutkach;
  4. Lato Artystyczne w Kreolii – cykl letnich wydarzeń artystycznych w Jerutkach.

Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych KREOLIA - Kraina Kreatywności w Jerutkach
12-140 Świętajno, Jerutki 81
www.fundacja-kreolia.mazury.pl
tel. 604 801 551
e-mail: kreolia@wp.pl