Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Catering Serwis , województwo: kujawsko-pomorskie

Catering Serwis
Branża: catering, gastronomia

Spółka oferuje usługi cateringowe — przygotowanie i dostarczenie zbilansowanych posiłków dla osób prywatnych oraz podmiotów instytucjonalnych, w tym domów opieki. Ponadto zapewnia usługi przewozu oraz opieki dziennej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
Firma utworzyła 5 etatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 3 bezrobotnych z tzw. III profilu). Oferuje pracownikom kursy kucharza, dietetyka, kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kursy prawa jazdy kategorii C. Wszyscy pracownicy mieli możliwość uczestniczenia w wyjeździe studyjnym do innego PES.

Catering Serwis Spółka Non Profit Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 45/12
87-100 Toruń
tel. 605032277
e-mail: cezarex1@tlen.pl