Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, województwo: kujawsko-pomorskie

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie
Branża: catering, gastronomia

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie powstało w styczniu 2013 r., w celu przygotowania osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy wiejskiej Inowrocław do podjęcia pracy oraz powrotu do aktywnego życia społecznego. Centrum posiada trzy warsztaty zawodowe, tj. budowlano-remontowy, ogrodniczo-porządkowy, gastronomiczno-cateringowy. W ramach projektu „Przystanek Łojewo" Centrum oferuje wyżywienie we własnej sali biesiadnej.
Znakiem „Zakup prospołeczny” zostały wyróżnione wyroby i usługi warsztatu gastronomicznego.

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie
Łojewo 21
88-100 Inowrocław
tel. 52 353 73 17
e-mail: cis.lojewo@wp.pl