Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

POMOST, województwo: kujawsko-pomorskie

POMOST
Branża: catering, gastronomia

Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej POMOST jest jednostką wyodrębnioną z Grudziądzkiego Centrum Caritas w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskiwany dochód z prowadzonej działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową Caritas w Grudziądzu. Rozwijając systematycznie zakres oferowanych usług, Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej POMOST zwiększa tym samym zatrudnienie tworząc kolejne miejsca pracy. Natomiast uzyskiwany dochód umożliwia Centrum dofinansowanie programów realizowanych przez Caritas w Grudziądzu na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych marginalizacją społeczną. Kontekst społeczny działalności Centrum stanowi zatem uzupełnienie realiów biznesowych tego typu przedsięwzięcia, którym jest poddane jak każda firma działająca na rynku na zasadach konkurencyjności.

Strona internetowa: www.pomost.grudziadz.pl

Grudziądzkie Centrum Ekonomii Społecznej POMOST
ul. Klasztorna 6
86-300 Grudziądz
tel. 56 642 85 87
e-mail: barflisak@poczta.fm