Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Spółdzielnia Socjalna Koronowianka, województwo: kujawsko-pomorskie

Spółdzielnia Socjalna Koronowianka
Branża: obsługa parkingu, tereny zielone

Spółdzielnia Socjalna Koronowianka powstała w marcu 2014 roku. Tworzą ją dwa podmioty prawne: Gmina Koronowo i Powiat Bydgoski.

Podmiot realizuje poniższe usługi:
• pielęgnacja terenów zielonych,
• drobne prace remontowe i malowanie pomieszczeń,
• obsługa parkingów,
• prace porządkowe w terenie i na posesjach,
• prace związane z utrzymaniem dróg w okresie letnim i zimowym.

Znakiem „Zakup prospołeczny” wyróżniona została usługa związana z obsługą miejsc parkingowych.

Spółdzielnia Socjalna Koronowianka
Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
tel. 52 330 35 29
e-mail: koronowianka@koronowo.pl