Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Spółdzielnia Socjalna Łubianka, województwo: kujawsko-pomorskie

Spółdzielnia Socjalna Łubianka
Branża: komunalne usługi, odśnieżanie, tereny zielone

Spółdzielnia w ramach działalności wspiera integrację i reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie siedmiu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. bezrobotnych, w tym po pięćdziesiątym roku życia oraz jedną osobę po terapii alkoholowej. Poprzez działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej związane m.in. z prowadzeniem prowadzenie gminnego PSZOK-u, utrzymaniem całoroczne ścieżek pieszo – rowerowych, czy też urządzaniem i utrzymaniem skwerów i innych miejsc publicznych spółdzielnia przyczynia się do rozwoju tej społeczności, a także rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

Spółdzielnia Socjalna Łubianka
ul. Strażacka 4
87-152 Wybcz
tel. 667 545 999
e-mail: maciejstanislawski@wp.pl