Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka, województwo: kujawsko-pomorskie

Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka
Branża: ogrodnictwo, pocztowe usługi, reklama

Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka jest podmiotem utworzonym przez gminy Lubicz i Obrowo w celu społecznej i zawodowej reintegracji osób bezrobotnych, znajdujących się w kręgu wykluczenia społecznego z terenu obydwu gmin.

Spółdzielnia świadczy następujące usługi:

  • porządkowe na terenach zielonych i w pomieszczeniach,
  • remontowe i rozbiórkowe,
  • pocztowe i reklamowe,
  • opiekuńcze,
  • ogrodnicze,
  • zbiórkę baterii i innych elektroodpadów.

Podmiot uzyskał certyfikat na usługi pocztowe i reklamowe.

Spółdzielnia Socjalna Lubiczanka
ul. Toruńska 24
Lubicz Dolny
tel. 56 674 40 17
e-mail: spoldzielnia.lubiczanka@wp.pl