Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Stowarzyszenie BUKO, województwo: kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie BUKO
Branża: animacja społeczno-kulturalna, animacje, edukacja, organizacja imprez, rękodzieło, turystyka

Ceryfikat "Zakup prospołeczny" został przyznany za prowadzenie Górniczej Wioski.

Grupę docelową działań Stowarzyszenia stanowią mieszkańcy regionu oraz turyści z terenu całego kraju, w szczególności placówki oświatowe oraz osoby indywidualne. Organizacja zajmuje się prowadzeniem wioski tematycznej pn. Górnicza Wioska, w której zatrudnionych jest obecnie 6 osób. Pracownicy pochodzą z terenów wiejskich, z grupy osób defaworyzowanych (teren wiejski, kobiety, mężczyźni 50 +). Oferta podmiotu budowana była poprzez przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne bezrobotnych lub nieaktywnych mieszkańców w zakresie obsługi ruchu turystycznego, warsztatów starych zawodów, zajęć dydaktycznych, warsztatów rękodzielniczych.
Górnicza Wioska odwiedzana jest przez wielu turystów, w 2016 roku szacunkowa liczba to 5 tysięcy gości.

Organizacja otrzymała za swoje działania szereg wyróżnień i nagród, między innymi: tytuł Odkrywcy Roku 2016 w kategorii Przedsięwzięcie biznesowe przyznawanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wyróżnienie Komisji Europejskiej – uznanie działalności Górniczej Wioski za dobrą praktykę w skali Unii Europejskiej i umieszczenie w bazie Dobrych Praktyk Komisji Europejskiej jako jednej z dwu inicjatyw wybranych przez KE z terenu Polski w 2016 r.

Strona internetowa: www.buko.org.pl

Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą BUKO
ul. Świerkowa 5
Gostycyn
89-520 Piła
tel. 602 617 479
e-mail: buko@las.pl