Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy, województwo: kujawsko-pomorskie

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
Branża: drukarnia

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia 49 osób niepełnosprawnych, dając im szansę usamodzielnienia. Przygotowuje do życia w otwartym środowisku, uczestnictwa w życiu społecznym oraz przysposabia do pracy na otwartym i chronionym rynku pracy. Wytwory pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie nie stanowią wyłącznie korzyści materialnej lecz pozyskując nabywców utwierdzają ich w poczuciu własnej wartości, dając im zachętę do pełnienia ról społecznych. Czas pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie wynosi 4 godziny dziennie, pozostały czas pobytu przeznaczony jest na zajęcia rehabilitacyjne.

Strona internetowa: www.zazdrukbydgoszcz.eu

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
ul. Ludwikowo 3
85-502 Bydgoszcz
tel. 52 585 98 98
e-mail: zazniepel@wp.pl