Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

ZAZ w Wieruszowie , województwo: łódzkie

ZAZ w Wieruszowie
Branża: ceramika

Podmiot prowadzi działalność z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej. Przygotowuje osoby niepełnosprawne do pracy na otwartym i chronionym rynku pracy, poprzez działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością biorą udział w zajęciach z terapii zajęciowej i tworzą artystyczne rękodzieła. Przykładem są certyfikowane donice obrazujące zabudowę regionu i powiatu. Uczestnicy ponadto aktywizowani są do wizyt studyjnych, wyjazdów integracyjnych, zawodów sportowych, turnusów rehabilitacyjnych.

Celem prowadzonej rehabilitacji jest wyrobienie poczucia zaradności oraz kształtowanie aktywności społecznej, naukę bycia samodzielnym i umiejętności radzenia sobie z problemami.

ZAZ w Wieruszowie Stowarzyszenia Integracyjnego Klub Otwartych Serc
Marianów 7
98-400 Wieruszów
tel. 62 76 07 307
e-mail: biuro@zazwieruszow.org.pl