Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

ZAZ Zdrowa Kuchnia, województwo: łódzkie

ZAZ Zdrowa Kuchnia
Branża: catering, gastronomia

Podmiot prowadzi działalność, której celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez stworzenie możliwości nabywania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i przygotowania do życia w środowisku społecznym.

Celem jest praktyczna nauka zawodu poprzez rehabilitację w ZAZ. Uczestnicy Zakładu Aktywności Zawodowej świadczą usługi żywienia zbiorowego oraz usługi cateringowe dla firm, instytucji i odbiorców prywatnych. Obsługują konferencje, szkolenia, bankiety. Usługi świadczą poza, jak i w siedzibie.

ZAZ Zdrowa Kuchnia
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi
Krawiecka 10 abc
91-836 Łódź
tel. 42 717 91 67 wew. 152
e-mail: siedziba@tpn.org.pl