Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Eindhoven, województwo: podlaskie

Stowarzyszenie Bliżej Siebie Białystok-Eindhoven
Branża: sprzedaż

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven z Białegostoku
ul. Boruty 19
15-157 Białystok

Sprzedaż przedmiotów z darowizn w sklepie “Pod Wiatrakiem”.