Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Fundacja „Dwa Serca”, województwo: podlaskie

Fundacja „Dwa Serca”
Branża: usługi opiekuńcze

Fundacja „Dwa Serca”
Ul. Uśnik 27
18-411 Śniadowo
tel. 504 215 658

Usługi opiekuńczo bytowe dla osób w podeszłym wieku, przewlekle chorym i niepełnosprawnym.

Fundacja została założona 31 lipca 2018 roku. Celem działalności fundacji jest prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom
w podeszłym wieku. Poprzez prowadzenie działalności tworzone są również miejsca pracy i zapewnienie pracy osobom wykluczonym społecznie.