Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł -Wiktor Hugo

Podmioty Certyfikowane

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, województwo: podlaskie

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
Branża: obsługa imprez, sprzedaż, turystyka, wydawnicza działalność

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
ul. Korczaka 4/5
16-400 Suwałki
NIP: 8442352697
tel. 607 860 241

Produkty/usługi zgłoszone do certyfikacji: działalność Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach wraz ze sklepem z pamiątkami regionalnymi, działalność wydawnicza w postaci książek, przewodników i pocztówek.

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA funkcjonuje od 7 lutego 2014 r. Podmiot zrzesza ponad 20 członków z różnych grup społecznych i zawodowych, przy okazji różnego typu działań współpracuje z ponad 150 wolontariuszami np. zapewniając obsługę wydarzeń kulturalnych, w tym Suwałki Blues Festival. Celem głównym działalności Stowarzyszenia jest promocja wolontariatu, kultury oraz turystyki. Podmiot działa na rzecz aktywizacji zawodowej zatrudniając 3 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również promocją miasta Suwałki i regionu całej Suwalszczyzny oraz Mazur Garbatych.

Stowarzyszenie, jako pierwsze w województwie podlaskim, prowadzi Przedsiębiorstwo Społeczne (w myśl ustawy z dn. 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej) dostarczając spersonalizowane produkty promocyjne różnym podmiotom, głównie turystom i mieszkańcom regionu – w ramach prowadzonego Centrum Informacji Turystycznej (CIT). Przykładowe produkty oferowane przez CIT znajdują się w Załączniku nr. 1. Działalność CIT była wielokrotnie doceniana m. in. poprzez wysoką ocenę certyfikacyjną nadaną przez Polską Organizację Turystyczną, I miejsce w plebiscycie Orły Turystyki 2018 i 2019, Certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Green Velo. 

www.kostroma.pl
https://www.facebook.com/StowarzyszenieKostroma
https://www.facebook.com/cit.suwalki